Prijzen:
Trainingen omgaan met agressie:

Coachingstrajecten:


  • Prijs in overleg.

Betalingen kunnen over worden gemaakt naar rekeningnummer: NL04 INGB 0752 2666 67 t.n.v. Dhr. R. Kalsbeek.