Omgaan met agressie voor hulpverleners:Het aanbod Omgaan met Agrassie bij Welldoen omvat:A) De basistraining Omgaan met Agressie:Deze basis is de grondlegger voor het volgen van de vervolgmodules en beslaat drie dagdelen van 4 uren.

Aan bod komen de theorie en het oefenen met:

B) Vervolgmodules Omgaan met Agressie:Deze modules zijn de verdieping van de Basiscursus en beslaan per stuk een dagdeel van 4 uren.